Våre dyr

Foruten hestene og ponniene har vi også:

Høner som gir oss fargerike egg, og av og til kyllinger

En morsom and ved navn Poff

Minigrisene Malle og Slanne

Av og til har vi besøk av trygge hunder, og av og til hilser vi på dyrene på nabogårdene.