Vår visjon

I skolens tettpakkede hverdag blir det fort rutiner, ”må” og ”skal” og det legges en demper på nysgjerrigheten og læregleden som vi alle er født med.

All ære til lærerne i skolen, de er supermennesker. Men den indre motiverte læringen som ofte oppstår spontant gjennom lek, i forbifarten, via et inntrykk eller en tanke; den har lett for å måtte vike unna i skolehverdagen.

Her vil Drømmebruket gjøre en forskjell. Uten press, og med høy voksentetthet og stor kunnskap, vil vi være på pletten når barna ramler over “noe rart” som en moseskorpion eller en blå sopp. Visste dere for eksempel at moseskorpioner av og til henger seg fast i benet på en flue for å bli transportert over større avstander?

Dyr og dyrehold har en egen rolle – og hesten står høyt i kurs hos mange. Hos oss er det ingen ordinær rideskolevirksomhet, men barna får ta del i det de vanligvis ikke lærer på rideskolen. Stell av hest og utstyr, hvordan hesten skal ha det for å trives, hesteatferd, hvordan omgås hester – og helt grunnleggende ridning.

Deltakelse i hest og hestehold fra ung alder har helt spesielle fordeler, noe en rekke studier kan vise til. Mer info om slik forskning finnes blant annet på sidene til hestoghelse.no hvor Drømmebruket er medlemsbedrift.

Vi har også høns, griser og ender, og vi opplever at mange av barna synes disse er vel så interessante som hestene. Alle dyrene må ha stell og oppmerksomhet, og mange av helseeffektene ved dette, er de samme som ved kontakten med hestene.

Vår visjon er å gjennom dette gi barna gode opplevelser og læreglede som de kan ta med seg videre i livet.