Naturlig liv med ADHD

Jeg har et ekstra engasjement for livsmestring, og da spesielt for mestringsstrategier for de med ADHD da jeg har dette selv. Tilbudet er under utvikling, følg gjerne med på Facebook