Hvor er vi

Drømmebruket ligger på den gamle husmannsplassen Trulsebråten.

Besøks/ postadresse:

Drømmebruket AS                                                                                         Trulsebråten 10                                                                                                                1350 Lommedalen

Tlf 93262849

For å finne oss kjører du til den store ridebanen ved Skollerud, og kjører inn Lesterudveien. Der denne møter Trulsebråten, har du innkjørselen til småbruket rett frem.